Saxofon Musik

Neta Norén – Frilanssaxofonist 

global saxofonist

En frilanssaxofonist, solist och ensemblemusiker inom olika genrer, från klassiskt till jazz.

Tag kontakt med Neta för dop, bröllop, begravning, arrangemang, undervisning och musik produktion.